Home>Nieuws>SchouderCom; de nieuwe app!

SchouderCom; de nieuwe app!

donderdag 21 november 2019

Voor een beter ontwikkeld communicatiesysteem, wat makkelijker te beheren is met meer mogelijkheden voor communicatie stappen wij (Quo Vadis) per 1 januari over op een andere app/website. Hiermee komt per 1 januari 2020 een eind aan de Quo Vadis app en de samenwerking met Max.

Wij gaan voor de communicatie met de ouders/verzorgers SchouderCom (school-ouder communicatie) gebruiken. Dit is een online communicatieplatform dat voor alle betrokkenen overzichtelijke communicatie mogelijk maakt en onder andere berichten, enquêtes en een jaarkalender ondersteunt.

Iedere ouder/verzorger kan zelf zijn/haar eigen gebruikersaccount in SchouderCom aanmaken. Hiervoor ontvangt u te zijner tijd (in december 2019) een uitnodiging via de mail. Berichten zullen per 01-01-2020 binnen SchouderCom worden verstuurd, waarbij u (indien gewenst) notificaties via e-mail of via de App ontvangt.

Ons ouderportaal zal straks te bereiken zijn op https://kleurrijk.schoudercom.nl/overzicht

Bij het inrichten van het school-account worden de basisgegevens van de leerlingen (naam, groep en leerlingnummer) en de e-mailadressen van de ouders in SchouderCom geïmporteerd.
Overige informatie, zoals adres en telefoonnummers, kunt u zelf toevoegen en daarbij aangeven of andere ouders deze gegevens ook mogen zien. Wij en SchouderCom gaan uiteraard zorgvuldig om met de privacy van deze gegevens. Een link naar de volledige tekst van de privacy policy van SchouderCom is te vinden op http://www.schoudercom.nl/privacy_policy.

Het invullen van extra gegevens zoals adres en telefoonnummers is niet verplicht maar maakt het de school wel makkelijker om uw gegevens up-to-date te houden in ons administratiesysteem.

Indien uw e-mailadres recent gewijzigd is en u dit nog niet heeft doorgegeven vragen wij u dit zo spoedig mogelijk te doen.