Een gezonde geest in een gezond lichaam

Kindcentrum Kleurrijk is een gezonde school. Op dit moment hebben wij de landelijke certificaten voor de thema's 'voeding' en 'beweging' behaald.

Dit betekent dat:

  • Leerlingen op Kindcentrum Kleurrijk dagelijks (school)fruit eten en water drinken
  • Wij ouders vragen gezonde keuzes te maken voor de lunch en bij traktaties
  • Bewegingsonderwijs wordt verzorgd door een vakleekracht
  • Sportactiviteiten structureel onderdeel uitmaken van onze jaarplanning
  • Er rondom de school voldoende ruimte is om te spelen en te bewegen

Binnen ons complex kunnen wij gebruik maken van twee gymzalen.