Spelend en onderzoekend leren

In de middag richt ons onderwijs zich op brede ontwikkeling van kinderen.

SOLE gaat uit van de natuurlijke nieuwsgierigheid en vragen van kinderen. Door het jaar heen werken wij schoolbreed aan levensechte thema's waarbij wereldoriëntatie, kunstvakken en techniek in samenhang aan bod komen.

De leerkracht gaat uit van de vragen van leerlingen en begeleidt de groep in hun onderzoeksproces. Ieder thema wordt afgelsloten met een presentatie of viering waarbij leerlingen aan elkaar en ouders laten zien wat ze geleerd hebben.