Interne vertrouwenspersoon

De interne vertrouwenspersoon is iemand waar je naar toegaat, wanneer er iets gebeurt wat jij niet prettig vindt. Voor kinderen kan dit zijn dat zij gepest worden, dat ze op een vervelende manier worden aangeraakt of geslagen. Dit kan op school voorkomen, maar ook thuis. Ook ouders kunnen bij onze interne vertrouwenspersoon terecht met klachten of zorgen over hun kind.

Wie is de vertrouwenspersoon?

Dat ben ik: Meester Thijs. Ik ben alle dagen van de week op school en dan kun je mij vinden in groep 8B. Ook heb ik een brievenbus in de school hangen waar je een briefje voor mij kan achterlaten. Deze brievenbus hangt schuin tegenover de directiekamer. Je mag me ook altijd bellen of mailen. Mijn telefoonnummer is 0570-651321 en mijn e-mailadres is: t.mars@varietas.nl

Alles wat je aan een vertrouwenspersoon vertelt is geheim. Om je te kunnen helpen, is het soms nodig dat ik het tegen iemand anders zeg. Dat doe ik alleen als jij dat wil en goed vindt. Ik hoop, dat jullie de weg naar mij weten te vinden. Als er nog vragen zijn, bel me of spreek me aan, daar ben ik voor.

Wie is de externe vertrouwenspersoon?

Als we er samen op school niet uitkomen is er ook een externe vetrouwenspersoon voor ons bestuur. Dit is: 

Gerard Dijkstra (Buro Konfidi Vertrouwenspersonen)
Telefoon: 06-55183368
E-mail: info@konfidi.nl 
W: www.konfidivertrouwenspersonen.nl