Opleidingsschool

Kindcentrum Kleurrijk is een van de vaste opleidingsscholen van Saxion Deventer.

Dit betekent dat u in alle groepen regelmatig stagiaires tegen kunt komen. Deze juffen en meesters van de toekomst worden begeleid door een leerkrachtmentor en onze schoolopleider.

De groepsleerkracht blijft eindverantwoordelijk voor het onderwijs.