Kansen voor alle kinderen

Kindcentrum Kleurrijk is gecertificeerd door het Jeugdeducatiefonds.

Jaarlijks bieden wij onze leerlingen extra activiteiten gericht op taal, lezen en sociaal emotionele ontwikkeling. Ook voor de talenten en ondersteuning van individuele leerlingen is ruimte. Neemt u hiervoor contact op met de directie.