Anti-pestprotocol

Wij willen dat alle leerlingen zich veilig voelen op school zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daarom maken we regels en afspraken zichtbaar voor kinderen en volwassenen, zodat wij elkaar hierop kunnen aanspreken als zich ongewenste situaties voordoen. Wij kiezen bewust voor een anti-pestprotocol, omdat wij pesten willen voorkomen.

De opvoeding van kinderen is in de eerste plaats de taak van de ouders/ verzorgers. Zij verzorgen hun kind, bieden geborgenheid en stimuleren het kind in de groei naar volwassenheid. Een gedeelte van de opvoeding geven ouders samen met school vorm.

Ieder kind is uniek en ieder kind is een sociaal wezen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen tot mondige, vrije en verantwoordelijke mensen. Wij bevorderen zelfstandigheid, leren onze leerlingen om samen te werken en verantwoordelijkheid te dragen. Voorwaarde hierbij is dat kinderen zich veilig en geborgen voelen op school.

Een leerkracht is naast begeleider van het leerproces ook pedagoog. We streven naar een goede, wederzijdse relatie tussen de leerkracht en leerling.

Kindcentrum Kleurrijk streeft naar een pedagogisch klimaat met de volgende kenmerken:

  • veiligheid en geborgenheid als basis
  • aandacht voor het kind als individu 
  • duidelijke gedragsverwachtingen 
  • hoge verwachtingen hebben van kinderen 
  • leren samenwerken
  • leren zelfstandig zijn 
  • leren verantwoordelijkheid nemen en dragen

Zie ook