Onderwijs

Het onderwijs op Kindcenrum Kleurijk richt zich allereerst op lezen, taal en rekenen.
Zo bieden wij ieder kind een stevige basis voor de toekomst.

Omdat een kind pas tot leren komt als het zich prettig voelt, besteden wij veel aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen.

In de middag zetten wij in op de zogenaamde 21ste eeuwse vaardigheden. Kritisch denken, creativiteit en probleemoplossend vermogen zijn zaken die kinderen nodig hebben om zich in de snel veranderende maatschappij staande te kunnen houden.

Wij geven bij de kernvakken les vanuit het directe instructiemodel. Zo komen we tegemoet aan verschillende onderwijsbehoeften in één groep. Na de instructies verwerken leerlingen de lesstof in een werkboek of, vanaf groep 4, op hun eigen laptop. In groep 1 en 2 worden dagelijks taal- en rekenlessen in de (kleine) kring aangeboden. Kleuters verwerken deze lesstof tijdens het spelen en werken in de hoeken.

Op kindcentrum Kleurrijk start iedere groep de dag met lezen. Leerlingen lenen boeken uit onze uitgebreide schoolbibliotheek. Samen met de openbare bibliotheek zetten we in op leesplezier en het maken van leeskilometers. Wij vragen ouders ook thuis met hun kind te lezen. (Voor)lezen vergroot de woordenschat van uw kind!

Een eigen dag- of weektaak

Om onze leerlingen goed voor te bereiden op het voortgezet onderwijs, werken wij in een doorgaande lijn aan zelfstandig werken. In groep 3 starten leerlingen met een dagtaak, in groep 8 plannen zij een deel van hun werk zelf in op hun weektaak. Leerkrachten bieden tijdens het zelfstandig werken waar nodig extra uitleg en hulp op maat aan (kleine groepjes) leerlingen.