Ouders

Samenwerken staat hoog aangeschreven bij ons op Kleurrijk, waardering voor elke kleur, ieder kind met ieders talent, waarbij iedereen zich met alle hulp en mengeling van vele culturen, geloof en karakters een eigen individu mag vormen!
Dat doen we niet alleen in afstemming met de leerling, maar ook met de ouders. Het gesprek met het kind én de communicatie met de ouder staan centraal.

Ouders nodigen we uit om deelgenoot te worden van het leerproces. Aan het begin van het jaar kijken we: wat wens je je kind toe? Aan het einde van het jaar bespreken: hebben we gedaan wat we hebben afgesproken? Tussendoor zijn er natuurlijk ook een hoop contactmomenten. Door goed naar elkaar te luisteren en met iedereen het doel af te stemmen, komen we tot de juiste groei die we het kind afstemmen. Zo kunnen we uw kind de juiste kansen geven voor daadkracht en succes.

Wij geven kleur aan onderwijs door de eigenheid van kinderen te zien en te stimuleren.
Wij staan voor ontwikkelen, aan de slag gaan, activeren, ontdekken en creativiteit. Samen bouwen we om tot iets te komen waarbij vertrouwen en plezier voorop staan. Dit doen wij in samenspraak met ouders. Ontdek het samen!

Lees hier meer over hoe u kunt meewerken aan activiteiten via de oudervereniging en bijdragen aan besluiten via de medezeggenschapsraad.