Visie en missie

Wij leren kinderen als zelfstandig en veerkrachtig individu in de maatschappij te staan, waarbij ze hun talenten inzetten en het beste uit zichzelf halen. Wij streven naar gelijke kansen voor ieder kind in onze wijk.  

Kindcentrum Kleurrijk is een fijne, veilige en vertrouwde plek waar ieder kind meedoet, zichzelf mag zijn en worden. Er wordt door alle medewerkers samen gewerkt aan doorgaande ontwikkelingslijnen, waarbij ieder kind tot ontplooiing van zijn of haar talenten kan komen en kan reflecteren op zichzelf. Wij bieden kwalitatief, eigentijds en inspirerend onderwijs.

Onze school staat in verbinding met voorschoolse educatie, buitenschoolse opvang en welzijn. Alle kinderen krijgen een stevige basis mee. Hierbij worden verschillen in aanleg, interesses en intelligentie gezien en gewaardeerd. Wij vinden goede communicatie tussen medewerkers, kinderen en ouders/verzorgers belangrijk.  

Onze kernwaarden zijn:  

  • Vertrouwen 
  • Verantwoordelijkheid 
  • Verbinding  
  • Respect