App en ouderportaal

Kindcentrum Kleurrijk gebruikt Klasbord, een app en portaal voor communicatie tussen school en ouders. U kunt de app vinden in de app-store en playstore. 

​Ouders krijgen bij de start van hun kind een uitnodiging om een account aan te maken in Klasbord.  U ontvangt dan in de app of op uw computer praktische berichten van school en de leerkracht maar ook foto's en verhalen over de dagelijkse gang van zaken in de groep van uw kind.  

Voor vragen over de app en uw account kunt u terecht bij onze |ICT-er Edwin Zeegers.