Kindcentrum Kleurrijk

Samenwerken staat hoog aangeschreven bij ons op Kleurrijk, waardering voor elke kleur, ieder kind met ieders talent, waarbij iedereen zich met alle hulp en mengeling van vele culturen, geloof en karakters een eigen individu mag vormen!
Wij geven kleur aan onderwijs door de eigenheid van kinderen te zien en te stimuleren.
Wij staan voor ontwikkelen, aan de slag gaan, activeren, ontdekken en creativiteit. Samen bouwen we om tot iets te komen waarbij vertrouwen en plezier voorop staan.

Ontdek het samen!

Sint Maarten en carnaval

Over de ontstaansgeschiedenis van het feest wordt veel gespeculeerd. Vaak wordt verondersteld dat het feest teruggrijpt op een Germaans winterfeest, maar ook een zuiver kerkelijke oorsprong is mogelijk. Wel duidelijk is dat de ontwikkeling tot een algemeen, door alle gezindten gevierd, volksfeest tamelijk recent is.

 

Op 11 november wordt het feest van Sint-Maarten gevierd. 's Avonds mogen kinderen met een lampion in de hand langs de deuren lopen. Na het aanbellen zingen ze liedjes ter ere van Sint-Maarten en krijgen daarvoor een traktatie, meestal snoep of fruit.

Een tweede ritueel op Sint-Maartensdag is het ontsteken van een vuur. Dit gebeurt vooral in Limburg (en het aangrenzende Duitse Rijnland), maar ook in midden-Friesland.

 

Sint-Maarten borduurselSint-Maarten geeft de helft van zijn mantel aan een bedelaar

Mantel

De Hongaarse Martinus van Tours (Sint Maarten) werd geboren als de zoon van een rijke koopman. Op 15-jarige leeftijd was hij soldaat in het Romeinse leger en besloot te strijden in Frankrijk. Op een dag reed Maarten met een groepje soldaten naar een grote stad. Het was koud en mistig. Maarten had zijn lange mantel goed om zich heen geslagen. Zo had hij het heerlijk warm. Ze hadden haast, want ze wilden voor donker binnen de stadsmuren zijn.

Toen ze bij de stadspoort aankwamen, stapte er plotseling een man op hem af. Hij had geen schoenen, geen jas en geen sokken aan. De arme, oude man vroeg om een kleine gift. Sint Maarten had helaas geen geld bij zich, maar wilde de man toch wat geven. Aangezien de man geen kleding droeg, sneed Sint Maarten een stuk van zijn mantel af.

Omdat hij als soldaat zonder mantel niet de poorten binnen zou komen en de helft van de mantel eigendom was van Rome, gaf hij de helft aan de oude man in kwestie. Zo kreeg de beste man toch iets en kon hij zich kleden tegen de kou.

 

Vroeger gingen arme kinderen op zijn feestdag langs de deuren met lampionnen, in de hoop op iets lekkers om de winter door te komen. Tegenwoordig doen kinderen dat voor de lol.

 

Carnaval start toch ook op de 11e van de 11e?

 

Carnaval – ook wel ‘Vastenavond’ genoemd –  is van oorsprong een katholiek feest en wordt vooral in het zuiden van Nederland gevierd. Volgens traditie start carnaval in het voorjaar op zondag en duurt het tot dinsdagavond (40 dagen voor Pasen).

 

In de praktijk start het carnavalsseizoen al veel eerder. Namelijk, op 11 november. Ook wel: De elfde van de elfde. Dit is de dag waarop Prins Carnaval bekend wordt gemaakt en waarop de Raad van Elf voor het eerst vergadert over het komende carnaval.

Veruit het meest gehoorde antwoord is dat het getal elf al eeuwenlang bekend staat als het getal van dwazen en gekken. Volgens de ene theorie omdat het een dwaze overschrijding is van tien, het getal van de Tien Geboden. De andere theorie legt uit dat het 12 – 1 is: twaalf staat voor volheid wat elf dwaas maakt omdat het nèt niet perfect is.

Andere bronnen beweren dat elf niks te maken heeft met dwazen maar met armoede. In de middeleeuwen werd er ook voor de kerst gevast. Niet uit religieuze overwegingen, maar uit armoede. Het vlees uit de slachtmaand november moest namelijk bewaard worden tot kerst. Daarmee begonnen ze op 12 november. De dag ervoor werden nog snel de niet houdbare producten met veel feestvertoon opgegeten. Waarom de elfde? Omdat het destijds toch al een feestdag was, namelijk Sint-Maarten.

 

Vasten voor Kerstmis

Er is ook nog een ander mogelijk verband tussen Sint-Maarten en carnaval. Hierbij draait het niet om armoede maar meer om de kalender. Sint-Maarten markeert de donkere periode voor Kerstmis.

Veertig dagen na de elfde van de elfde is het 21 december, de kortste dag van het jaar. Aan het einde van het Sint-Maartensfeest begon de Sint-Maartensvasten. Zoals carnaval voorafgaat aan de Veertigdagentijd voor Pasen, zo gaat Sint-Maarten vooraf aan de voorbereiding op Kerstmis.

 

Franse steken

Er bestaat ook nog een andere theorie over de relatie tussen het ‘elf’ en carnaval. Toen aan het eind van de 18e eeuw de Fransen het Rijnland bezetten, werd daar al stevig carnaval gevierd. Maar nu moesten de Franse bezetters op de hak genomen worden. Men zette Franse steken op en koos de elfde van de elfde als datum voor hun spotfeest. Dit naar aanleiding van de drie principes van de Franse Revolutie: Egalité, Liberté et Fraternité. De beginletters vormen het woord ‘elf’.

 

Alaaf

Leuk weetje: De carnavalsroep Alaaf is mogelijk een verbastering van elf.

26 oktoberLees verder

Wij staan voor ontwikkelen, aan de slag gaan, activeren, ontdekken en creativiteit.

BESLISBOOM 0 jaar t/m groep 8

Deze beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en is een leidraad voor ouders en medewerkers in de kinderopvang (kinderdagverblijf, peuteropvang, bso en gastouder) en het basisonderwijs. Met onderstaande beslisboom kun je beoordelen of een kind wel of niet naar de kinderopvang/school mag. Er is één beslisboom voor kinderen van 0 jaar t/m groep 8. Er is ook een Engelstalige versie beschikbaar.

 

De uitkomst van de beslisboom geldt niet voor broertjes en/of zusjes. Voor ieder kind moet de boom apart doorlopen worden. Deze beslisboom wordt regelmatig aangepast n.a.v. (ver)nieuw(d)e inzichten en regelgeving.

beslisboom

22 oktoberLees verder
Agenda
Sinterklaasviering
4 decemberLees verder
Sinterklaas
5 decemberLees verder
Studiedag
7 decemberLees verder
Kerstviering
16 decemberLees verder

Samen bouwen we om tot iets te komen waarbij vertrouwen en plezier voorop staan.

Doe mee met SportStars!

SportstarsSportstars is een sportkennismakingsprogramma voor kinderen van 6 - 12 jaar die door verschillende sportverenigingen uit de gemeente Deventer samen met Sportbedrijf Deventer wordt georganiseerd. 

 

Er zijn nieuwe blokken toegevoegd op de website! Geef je nu op!

 

Inline image

 

https://sportindeventer.nl/jeugd/sportstars

1 oktoberLees verder

Ontdek het samen

Buitenlesdag

Alle groepen gingen op 22 september naar buiten tijdens de les. De frisse lucht, beweging en speelse manier van leren zorgen ervoor dat kinderen beter presteren! Beestjes zoeken, optellen met sprongen of een geschiedenisrace, alle vakken zijn geschikt voor een buitenles. 

 

zoeGroep 1/2 heeft buiten leerzame spelletjes gedaan, maar ook spelletjes die goed bij het thema passen. Jace kwam met het idee dat juf een dino moest verstoppen en dat de kinderen de dino moesten gaan zoeken.🦖

Daarnaast hebben ze geen zakdoekje leggen gespeeld, maar dino leggen met een eigen bedacht liedje van de juf. We moesten ook een paar bewegingen nadoen die juf zei: “Eerst drie keer springen en draai daarna een rondje.” Weet je wat ze vandaag ook mochten doen? Buiten picknicken tijdens het lunchen, dat was echt leuk! 

 

Groep 3 heeft de schrijfles met de letter a heerlijk buiten uitgevoerd! Ook zijn ze ook nog even op onderzoek gegaan naar wat voor bladeren er aan de eikenbomen en kastanjebomen zitten. Dit zijn allemaal loofbomen. Dit kwam bij Lijn 3 aanbod bij woordenschat bij ons thema: de boom 🌳 

 

20200922_125302.jpg

De opdracht in groep 4 was: 'Haal' een woord bij het raam (de kinderen konden kiezen tussen een hakwoord, speciaal hakwoord, zingwoord, luchtwoord of plankwoord). Ren daarna naar de plek waar je dit woord moet opschrijven en schrijf daar het woord op. 

 

De kinderen vonden het geweldig en deden het super! Uiteindelijk stond het halve plein vol met woorden!

 

IMG_20200922_105159.jpgGroep 5 heeft ook meegedaan. Met de rekenles en spellingles hebben ze buiten gewerkt. De kinderen vonden het erg leuk om buiten les te hebben. 

 

Inline imageVanaf 9.30 uur heeft groep 6 meerdere lessen op het schoolplein gegeven.

Engels memory, 10 uurtje op het schoolplein, Rekenspeurtocht, HTE +sommen, Verkeersbordenspel, zwerfafval verzamelen en het stoffelijk bijvoeglijk naamwoorden bingospel.

Het weer was fantastisch en de sfeer zat er goed in. We hebben echt spelend geleerd.

20200922_094557.jpg

 

In groep 7 is daarom het dagelijkse dictee buiten afgenomen. Fantastisch hoe fanatiek de kinderen bezig waren. Voor herhaling vatbaar, vonden de meesten.

 

20200922_114305.jpgGroep 8 ging naar buiten om te rekenen waarbij de leerlingen de omtrek en het oppervlakte gingen opmeten en berekenen, breuken gingen tekenen en verdelen en opzoek gingen naar antwoorden op specifieke vragen. 

Bij technisch lezen heeft een groot deel van de groep ook buiten gelezen en antwoord gegeven op de vragen: wie, wat, waar, waarom, wanneer en hoe.

Na de tweede pauze zijn we buiten geweest voor het spel levend stratego waarbij de groepen 8A en 8B door elkaar zijn gewisseld en opzoek gingen naar de vlag. 

23 septemberLees verder
Twitter
Spaart u mee voor de schoolbieb?

Sparen voor je schoolbieb

Van 30 september t/m 11 oktober 2020 is het weer Kinderboekenweek. Tijdens de Kinderboekenweek
organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’.

 

Wij willen graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden om samen met u en de kinderen onze schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste, spannendste en leukste kinderboeken!

Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken!

 

Hoe werkt de Schoolbieb-actie?

  • U koopt van 30 september t/m 11 oktober 2020 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale Bruna-winkel en levert de kassabon vóór 15 november 2020 in op school.
  • Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna-winkel.
  • Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op we ontvangen een waardebon.
  • We mogen t/m 16 december 2020 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.

Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen!

Kijk voor de actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons of een Bruna-winkel op.

23 septemberLees verder

Wij geven kleur aan onderwijs door de eigenheid van kinderen te zien en te stimuleren.

Boekenruilbeurs

ruilbon

 

Breng een oud boek mee naar school welke we tentoonstellen in een boekenkraam van toen.

 

Het boek (of boeken) lever je in bij meester Frank of juf Selma.

 

Heb je een boek ingeleverd, dan krijg je een tegoedbon voor een ruilboek.

 

Vrijdag 9 oktober van 13.00 uur tot 14.00 uur, de dag voor de herfstvakantie sluiten we de Kinderboekenweek af met de ruilbeurs en mag je met je bon een boek uit de Boekenkraam van Toen uitkiezen.

ruilbeurs

23 septemberLees verder
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren