Professioneel bewegingsonderwijs

Sportbedrijf Deventer is via de combinatiefuncties verbonden aan Kleurrijk.

De inzet van een vakleerkracht gymnastiek zorgt voor bewegingsonderwijs op niveau. Naast de gymlessen biedt het sportbedrijf beweegactiviteiten in- en na schooltijd aan.