Klachtenregeling

Soms vinden op school vervelende gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen en medewerkers samen niet uitkomen. Binnen Varietas hebben we de afspraak dat u klachten zo mogelijk eerst met de directeur van de betreffende school bespreekt. Zo nodig kan daarbij ook de interne vertrouwenspersoon ingeschakeld worden.

Komt u er op school niet uit? Dan kan de onze klachtenregeling hulp bieden. In dit document zijn de interne rechtswegen zorgvuldig uiteengezet.

Varietas is op dit moment bezig een nieuwe klachtenregeling op te stellen. De nieuwe regeling is nog niet formeel vastgesteld en kan dus nog gewijzigd worden. U vindt de conceptregeling op de website van Varietas.