Identiteit

Kleurrijk is een interconfessioneel kindcentrum. Wij gaan uit van een brede christelijke geloofsovertuiging. Daarnaast is er natuurlijk ook aandacht voor andere religies. 

Onze identiteit komt tot uiting in hoe wij met elkaar willen omgaan. We vinden het belangrijk om onze leerlingen verdraagzaamheid, respect, vriendelijkheid, behulpzaamheid en aandacht voor elkaar en de maatschappij bij te brengen.

Dagelijks gebruiken wij in alle groepen de methode Trefwoord. In deze eigentijdse methode wisselen bijbelverhalen en andere verhalen elkaar af. Ook biedt Trefwoord iedere dag een gedicht, spel of lied als dagopening. 

Binnen ons kindcentrum vinden wij tradities en vieringen belangrijk. We vieren het kerstfeest, waarbij we natuurlijk ook aandacht besteden aan de adventstijd. Ook Carnaval en Pasen worden samen met de hele school gevierd. 

Onze identiteit wordt dagelijks zichtbaar door:

  • Rituelen als dagopeningen en vieringen.
  • Aandacht voor burgerschapsvorming.
  • Levensbeschouwelijke communicatielessen 
  • Samenwerking met maatschappelijke en ideële organisaties.