Home>Nieuws>Protocol informatievoorziening gescheiden ouder

Protocol informatievoorziening gescheiden ouder

vrijdag 27 mei 2016

Protocol informatievoorziening gescheiden ouder

Kindcentrum Kleurrijk vindt dat de zorg voor uw kind voorop moet staan. Daarbij is het van wezenlijk belang dat het uitwisselen van informatie zorgvuldig gebeurt.

Wij trachten alle ouders zo goed mogelijk op de hoogte te houden over alles wat er op school gebeurt. Daarbij hanteren wij vanzelfsprekend de wetgeving als uitgangspunt.

In dit protocol worden de onderdelen uit de wetgeving die van toepassing zijn weergegeven. Duidelijkheid en openheid is belangrijk voor alle betrokkenen. Daarom vragen wij u het protocol ‘Informatieverstrekking gescheiden ouders’ goed door te nemen en door beide ouders ondertekend bij ons in te leveren.