Home>Nieuws>Kidspower

Kidspower

dinsdag 15 oktober 2019

Kidspower

Kidspower is een sociale vaardigheidstraining voor kinderen die moeilijkheden ondervinden in het contact leggen en samenspelen met anderen. De kinderen waar wij ons op richten zijn geremde kinderen, kinderen die aan de kant staan, weinig initiatief nemen, gepest worden, niet weerbaar zijn of ongeremde kinderen die moeite hebben met grenzen (die van zichzelf en de ander), kinderen die veel ruzie maken, zich overschreeuwen en andere kinderen pesten.

Wie doen er mee?

Kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 van de basisschool kunnen zich aanmelden voor de Kidspower trainingen. De training wordt gegeven in groepen van maximaal 12 kinderen, begeleid door twee Kidspower trainers. De volgende hulpvragen uit de dagelijkse praktijk komen we tegen bij Kidspower:

 • Ik word gepest
 • Ik kan geen nee zeggen
 • Ik word te snel boos
 • Ik heb geen/weinig vriendjes en vriendinnetjes
 • Ik wil steviger in mijn schoenen staan
 • Ik heb moeite met stil zitten
 • Ik ben vaak verdrietig/onzeker
 • Ik voel me schuldig over de scheiding van mijn ouders
 • Ik kan moeilijk omgaan met het verlies van een dierbare
 • Ik ben onzeker over mijzelf
 • Ik heb problemen op het schoolplein
 • Ik doe vaak wat anderen zeggen
 • Ik durf m’n vinger niet op te steken in de klas

Hoe doe je mee aan Kidspower?

Aanmelden voor Kidspower kan via het aanmeldformulier. Dit formulier mag ingevuld worden door de ouders of de school. Als er een training is waar het kind aan mee kan doen krijgen de ouders een uitnodiging voor een intakegesprek. Na het intakegesprek, waarin we met elkaar kennismaken, kijken de trainers of het kind mee kan doen met de training. Of misschien hebben we wel een veel beter idee!

Na de intake start de training van 8 en soms 10 bijeenkomsten. Op het eind van de training krijgt het kind een diploma. Met de ouders hebben we nog een keer een gesprek waarin de trainers vertellen wat zij hebben gezien en hoe de ouders het kind in het vervolg nog beter kunnen helpen!

Wat gaan we doen?

We gaan oefenen op allerlei verschillende manieren. Er wordt geknutseld, maar ook veel gepraat. En je kan spelletjes doen, soms alleen en soms in een team of met z’n allen. Of we spelen een toneelstukje om te oefenen in een bepaalde situatie.

Een kind is niet geschikt voor deelname wanneer:

 • Er sprake is van een te zware problematiek.
 • Een kind dat bijvoorbeeld door opgedane ervaringen getraumatiseerd is of zeer sociaal angstig is.
 • Er geen goede relatie is tussen de ouder en het kind
 • Er sprake is van onbalans in de groep
 • Er teveel andere trajecten in werking zijn. Bv. Ambulante hulp, psychologische hulp, andere trainingen, etc.
 • Acting-outgedrag, het kind kan zichzelf niet begrenzen of is niet te begrenzen in een groep
 • Te weinig normbesef; onvoldoende of gestoorde gewetensfunctie; een kind dat zich totaal niet kan of wil inleven in een ander, of geen rekening wenst te houden met een ander; een kind dat zich niet aan de regels kan houden.

Deelnemen:

Wilt u meer weten over Kidspower en de mogelijkheden voor uw kind? Neemt u dan contact op met de IB’er van uw school.

Kidspower is door Raster Kinderwerk ontwikkeld in opdracht van Sine Limite.

Zie ook