Home>Nieuws>Communicatieplan

Communicatieplan

vrijdag 27 mei 2016

Communicatieplan

Het communicatieplan van kindcentrum Kleurrijk is een ontwikkeldocument dat de juiste communicatie binnen kindcentrum Kleurrijk beschrijft en waarmee we de juiste communicatie voortdurend blijven nastreven. Binnen gestelde kaders en voornemens worden afspraken bijtijds en structureel besproken en geëvalueerd met alle betrokkenen en zo nodig wordt dit kader bijgesteld/geactualiseerd. Het document wordt momenteel aangepast aan het kindcentrum en zodra deze gereed is zal deze beschikbaar zijn op deze pagina.

“Communicatie is de belangrijkste vaardigheid in ons leven. Van alle uren dat we niet slapen, brengen we de meeste tijd door met communicatie. We hebben leren lezen en schrijven, we hebben er jaren over gedaan om te leren spreken. Maar hebben we ook leren luisteren?” (Stephen Covey)

“Het grootste onverkende terrein in de wereld is de ruimte tussen onze oren.” (Peter Senge)

Communicatie is een nogal veelomvattend begrip. Als wij het hebben over communicatie dan heeft dit betrekking op de directe gerichtheid van de ene mens op de andere, met als doel een actie of ontwikkeling tot stand te brengen. Vanuit deze visie is communicatie te verdelen in drie categorieën:

  • Informeren ;
  • Discussiëren;
  • Het voeren van een dialoog

Het doel van informeren is de boodschap over te brengen van zender naar ontvanger. De één informeert de ander. De discussie wordt voornamelijk gekenmerkt door een overtuigen van de ander en het winnen van de ander voor het eigen standpunt. De dialoog is een zuivere vorm van discussie en kenmerkt zich door het samen willen bereiken.

Communicatie is een uiterst ingewikkeld proces, dat bestaat uit het uitzenden van informatie door een zender, die een inhoudelijke boodschap overbrengt en vervolgens een reactie/antwoord van de ontvanger krijgt op deze boodschap, overeenkomstig de wijze waarop hij de boodschap(info) heeft waargenomen. Bij informatie is de zender eenzijdig actief. Discussie en dialoog zijn interactieve processen tussen zender en ontvanger. Informatie is de arme vorm van communicatie. Communicatie is actie over en weer. Ze vindt plaats in de sfeer van wederzijdse afhankelijkheid.

Communiceren is eigenlijk niets anders dan iemand anders iets laten weten en/of van iemand anders iets willen weten (Jan Jutten). Goede communicatie tussen alle betrokkenen in de school is onontbeerlijk. Als het gaat om opvoeding en onderwijs hebben ouders (als eerste partner van de school) en school/peuterspeelzaal een gemeenschappelijk belang: het kind voorbereiden op zijn deelname aan de samenleving.

Dit plan is ontstaan vanuit het toenemende belang van communicatie in scholen. Goed met elkaar communiceren is één van de belangrijkste kenmerken van een professionele cultuur: openheid, eerlijkheid, echt naar elkaar luisteren en proberen elkaar te begrijpen is in een school van groot belang.  Communicatie komt en blijft echter niet vanzelf, we moeten het blijvend nastreven. Op welk domein communicatie nu ook aan de orde is, altijd moet/kan een aantal (basis)principes in acht worden genomen, dit verhoogt de kans van slagen van een goed communicatieproces. Vandaar de hier gestelde  kaders als houvast, welke bij reflectie ons richting blijven geven.

Zie ook