Home>Schoolgids>Zorg en aandacht>Scheiden of uit elkaar?

Scheiden of uit elkaar?

Gaat u scheiden of uit elkaar, dan komt er veel op u en uw kind af.
Op het kindcentrum doen wij er alles aan om uw kind zo goed mogelijk te ondersteunen. Zijn of haar sociaal-emotionele welbevinden en leerresultaten staan voorop. Open communicatie tussen het kindcentrum en ouders helpt daarbij. Wij vinden het als kindcentrum belangrijk dat beide ouders betrokken zijn en blijven bij hun kind en zijn/haar ontwikkeling op het kindcentrum.

Meld het als u gaat scheiden, zodat wij afspraken kunnen maken over informatie en communicatie. Alle basisscholen in Deventer hebben hiervoor dezelfde regels, die gebaseerd zijn op de wet over informatie voor gescheiden ouders.

Regelt u het samen?

Gelukkig lukt het verreweg de meeste ouders om samen afspraken te maken over hun kind. Zij hebben na de scheiding contact met elkaar over opvoeding en onderwijs. Als kindcentrum geven wij u allebei dezelfde informatie en nodigen u allebei uit voor oudergesprekken op het kindcentrum .

Geeft u even door op het kindcentrum bij welke ouder uw kind op welke dagen is? Handig om te weten als uw kind bijvoorbeeld ziek wordt.

Communicatie-afspraken met ouders die samen het gezag hebben:

  1. Wij houden u allebei goed op de hoogte over de ontwikkeling van uw kind en over ander nieuws.
  2. U bent zelf verantwoordelijk voor hoe u de betrokkenheid bij uw kind en het kindcentrum samen vormgeeft.
  3. Wij nodigen u allebei uit voor gesprekken over uw kind en verwachten dat u allebei aanwezig bent.
    Alleen in zéér bijzondere situaties en bij ‘zwaarwegende’ redenen, plannen wij aparte gesprekken met ouders.

Heeft één ouder het gezag?

Heeft één van de ouders het gezag over uw kind? Dan regelen wij alle schoolzaken alleen met de ouder met gezag. Die ontvangt dus de uitnodigingen voor oudergesprekken en informatie over de ontwikkeling van uw kind. Wil de ouder zonder gezag ook informatie, dan moet hij/zij die zelf bij ons opvragen.
➢ Op het afsprakenformulier vindt u de communicatie-afspraken. Vraag ernaar bij de directeur van ons kindcentrum.

Ondersteuning voor uw kind (en u zelf)

Op het kindcentrum bieden wij uw kind een veilige plek, aandacht en een luisterend oor. Dat is zeker in een periode van scheiding belangrijk, want zo’n gebeurtenis heeft veel impact op het leven van uw kind.
Is meer hulp nodig? In Deventer is een divers hulpaanbod voor kinderen en ouders. Kijk op onze website voor een overzicht, of vraag naar de papieren flyer.

➢ Villa Pinedo is het digitale platform voor kinderen van gescheiden ouders. Kinderen geven ouders tips in de open brief aan alle gescheiden ouders van Nederland.