Algemeen

Wij als team van kindcentrum Kleurrijk hebben de taak om ons onderwijs zo in te richten dat elk kind zo goed mogelijk tot zijn/haar recht komt, ongeacht de verschillende mogelijkheden van onze leerlingen. Wij willen goed voor ieder kind zorgen. In de eerste plaats zullen wij proberen om zorg te voorkomen. Dit doen we door een zo goed mogelijke  sfeer in en rondom de klas  te creëren zodat elk kind zich veilig en gewaardeerd voelt. En natuurlijk zullen wij ons vak als leerkracht zo goed mogelijk uitvoeren, door kwalitatief goed onderwijs te geven. Voor sommige kinderen is dit niet genoeg. Zij vragen meer van ons dan helder onderwijs, zij vragen extra zorg en hebben ook recht op onze zorg.