Home>Schoolgids>Schoolgids

Het team

Samenstelling team Ons team bestaat uit een directeur, locatieleider, leerkrachten, twee interne begeleiders, een ICT-coördinator, individuele ondersteuner, een vertrouwenspersoon (contactpersoon) en een conciërge. De directie geeft leiding aan de school en is eindverantwoordelijk voor zowel het onderwijsinhoudelijke, personele, materiële en

Lees verder >

Schoolgids

In de schoolgids leest u hoe we op kindcentrum Kleurrijk ons onderwijs dagelijks gestalte geven. Samenwerken staat hoog aangeschreven bij ons op Kleurrijk, waardering voor elke kleur, ieder kind met ieders talent, waarbij iedereen zich met alle hulp en mengeling

Lees verder >

Visie en missie

Op kindcentrum Kleurrijk doet ieder kind mee en mag zichzelf zijn. Wij bieden een fijne, veilige en vertrouwde plek. Er wordt gewerkt aan doorgaande ontwikkelingslijnen, waarbij ieder kind tot maximale ontplooiing van zijn of haar talenten kan komen en kan

Lees verder >