Verlofregeling

U kunt minimaal 8 weken van te voren bij de directie verlof aanvragen wegens gewichtige omstandigheden. De leerplichtwet geeft een aantal redenen waarvoor leerlingen vrijstelling kunnen krijgen:

 • ziekte van een leerling.
 • het vervullen van plichten, voortkomend uit godsdienst of levensovertuiging, zoals de eerste communie.
 • vakanties buiten de vastgestelde schoolvakanties, indien het beroep van een van de ouders het alleen toelaat buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Dit moet worden aangetoond met een werkgeversverklaring.

Extra verlof is toegestaan:

 • eenmaal per schooljaar.
 • niet langer dan 10 schooldagen.
 • niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar.
 • bij gewichtige omstandigheden zoals:
 • verhuizing ( maximaal 1 dag)
 • het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de derde graad ( maximaal 2 dagen)
 • bij ernstige ziekte van ouders of bloed-en aanverwanten t/m de derde graad        (duur in overleg met directeur)
 • bij overlijden van bloed-en aanverwanten t/m de vierde graad                              (maximaal 4 dagen)
 • bij een 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12 ½, 25-, 40-, 50-, en 60-jarig huwelijksjubileum ( maximaal 1 dag)
 • bij gezinsuitbreiding ( maximaal 2 dagen)
 • bij extreem slechte weersomstandigheden
 • voor andere, naar het oordeel van de directeur, belangrijke redenen.

Als een leerling zonder toestemming afwezig is, zal de directeur dit melden bij de leerplichtambtenaar.