Studiedagen en vakanties

Schooljaar 2019-2020 Herfstvakantie van 19 oktober t/m 27 oktober 2019 Kerstvakantie van 21 december 2019 t/m 5 januari 2020 Voorjaarsvakantie van 15 februari t/m 23 februari 2020 Goede Vrijdag: 10 april 2020 2e Paasdag: 13 april 2020 Meivakantie van 25 april t/m

Lees verder >

Verlofregeling

U kunt minimaal 8 weken van te voren bij de directie verlof aanvragen wegens gewichtige omstandigheden. De leerplichtwet geeft een aantal redenen waarvoor leerlingen vrijstelling kunnen krijgen: ziekte van een leerling. het vervullen van plichten, voortkomend uit godsdienst of levensovertuiging,

Lees verder >