Home>Schoolgids>Onze school>Uitgangspunten

Uitgangspunten

We willen dat elk kind met plezier naar het kindcentrum gaat. Het kindcentrum moet een veilige omgeving zijn. Om dit te realiseren hebben we de volgende uitgangspunten opgesteld:

  • we streven ernaar dat ons kindcentrum een plek is waar kinderen leerkrachten en ouders/opvoeders graag zijn,
  • we gaan respectvol met elkaar om,
  • het kindcentrum ontwikkelt de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkelingen van kinderen.

Deze algemene uitgangspunten hebben we vertaald naar specifieke afspraken:

  • we staan op het kindcentrum geen geweld toe,
  • we zorgen voor een veilige, ordelijke, kindvriendelijke leer en leefomgeving,
  • kinderen dragen verantwoordelijkheden,
  • we gebruiken voor de ontwikkeling van kinderen door observaties een leerlingvolgsysteem. Als een leerling zich niet aan de afspraak houdt, zal er een passende maatregel volgen. Dit staat beschreven onder Uitstroom.