Home>Schoolgids>Onze school>Organisatie van ons onderwijs

Organisatie van ons onderwijs

Het kindcentrum is zodanig georganiseerd dat leerlingen gedurende acht jaren de basisschool doorlopen. Elke jaargroep heeft z’n eigen leerstofinhoud. De leerstof sluit van jaar op jaar op elkaar aan. Dit noemen we het leerstofjaarklassensysteem. Uitgangspunt is dat leerlingen niet doubleren, maar wel een eigen leerlijn kunnen volgen. Er kunnen zich situaties voor doen, waarbij het overdoen van een klas in het belang van het kind wordt overwogen. Een dergelijk besluit wordt genomen in overleg tussen ouders/opvoeders, groepsleerkrachten, ib-er en directie.