Home>Schoolgids>Onze school>Ontwikkeling en beleid

Ontwikkeling en beleid

Binnen het kindcentrum is er voortdurend aandacht voor kwaliteitsverbetering van onderwijs en opvoeding. Het team richt zich gezamenlijk op verbeter- en veranderdoelen. Adequate instrumenten, kengetallen en een helder plan en controlecyclus (PDCA) zijn hierbij van belang. Het gaat bij het gebruik van de instrumenten niet om de resultaten zelf, maar om lering te trekken uit de gegevens die ze opleveren. Dat leidt tot verhoging van de verandercapaciteit van het kindcentrum.