Home>Schoolgids>Onze school

Ontwikkeling en beleid

Binnen het kindcentrum is er voortdurend aandacht voor kwaliteitsverbetering van onderwijs en opvoeding. Het team richt zich gezamenlijk op verbeter- en veranderdoelen. Adequate instrumenten, kengetallen en een helder plan en controlecyclus (PDCA) zijn hierbij van belang. Het gaat bij het

Lees verder >

Organisatie van ons onderwijs

Het kindcentrum is zodanig georganiseerd dat leerlingen gedurende acht jaren de basisschool doorlopen. Elke jaargroep heeft z’n eigen leerstofinhoud. De leerstof sluit van jaar op jaar op elkaar aan. Dit noemen we het leerstofjaarklassensysteem. Uitgangspunt is dat leerlingen niet doubleren,

Lees verder >

Praktische informatie

Ziekmelden U kunt uw kind voor de aanvang ziekmelden door ons te bellen via 0570-651321. Daarnaast kunt u ook gebruik maken van het ziekteformulier van deze website of de app. Eten en drinken Elke morgen neemt elk kind, het liefst

Lees verder >

Professionele cultuur

Onderwijs is een continue ontwikkelingsproces. Leerkrachten zijn allemaal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en worden hierin getraind binnen kindcentrum Kleurrijk. Daarnaast vindt er ook doorgaand coaching plaats door de directie van het kindcentrum, maar ook door collega´s onderling

Lees verder >

Situering van de school

Het kindcentrum maakt deel uit van het multifunctionele gebouw voorheen de Polakkers genaamd. Het gebouw ligt centraal tussen de wijken Groot-Douwel, Het Oostrik en Blauwenoord. Het gebouw herbergt een kindcentrum, een kunstcentrum en sport/spelzalen. Ons kindcentrum heeft 12 groepslokalen en

Lees verder >

Uitgangspunten

We willen dat elk kind met plezier naar het kindcentrum gaat. Het kindcentrum moet een veilige omgeving zijn. Om dit te realiseren hebben we de volgende uitgangspunten opgesteld: we streven ernaar dat ons kindcentrum een plek is waar kinderen leerkrachten

Lees verder >

Wegbrengen en halen

Wij willen u op onderstaand attenderen om de rust in het kindcentrum en de zelfstandigheid van uw kind te bevorderen: De kinderen van groep 1 mag u vijf minuten voor schooltijd naar de klas brengen. Leerlingen van groep 2 nemen

Lees verder >