Ons onderwijs

Vanuit de drie basisbehoeften van een kind; relatie, competentie en autonomie willen de leerkrachten met de leerlingen werken.

Bij relatie gaat het erom dat een kind zich welkom en gewaardeerd voelt. De leerkrachten creëren hiervoor een veilige leer- en leefomgeving. Onder competentie verstaan wij dat de leerkrachten voor een uitdagende en gevarieerde leeromgeving zorgen waarin leerlingen succeservaringen kunnen opdoen. Bij autonomie krijgen de leerlingen de gelegenheid zelf te (leren) kiezen, waarbij ze ervaren dat zij in staat zijn zelfstandig aan de slag te gaan en te beslissen.