Home>Schoolgids>Ons onderwijs>ICT beleidsplan

ICT beleidsplan

Kindcentrum Kleurrijk streeft naar onderwijs op maat. Hierbij maken we gebruik van de didactische en technische mogelijkheden van Informatie en Communicatie Technologie (ICT) en hebben we ons ten doel gesteld om ICT optimaal in te zetten op alle niveaus van de organisatie zodat

  • er beter en gerichter geanticipeerd kan worden op de individuele leerbehoeften van kinderen;
  • andere leerstrategieën gebruikt kunnen worden;
  • samenwerking met andere kinderen in of buiten de school mogelijk wordt;
  • ICT-mogelijkheden op schoolniveau de administratie en communicatie verbeteren.

 

ICT-doelstellingen

Kindcentrum Kleurrijk ambieert op ICT-gebied een voortrekkersrol, die ook zichtbaar is in de wijze van lesgeven. Dat willen we vanwege de mogelijkheden die ICT biedt om onze inhoudelijke doelstellingen te realiseren en tevens om aan te sluiten bij de leefwereld van de kinderen en de omringende maatschappij. Bij de individuele ontwikkeling van het kind is ICT een geïntegreerd onderdeel.

 cscl

Opbouw van dit beleidsplan

Het ICT-beleidsplan is grotendeels opgebouwd aan de hand van de onderdelen van het toetsmodel Vier in balans:

  • Visie op ICT in het onderwijs
  • Kennis en vaardigheden
  • Educatieve software en content
  • ICT-infrastructuur

 

Begin schooljaar 2019-2020 is het document ICT beleidsplan 2020-2024 beschikbaar.