Home>Schoolgids>Ons onderwijs>Basisvaardigheden

Basisvaardigheden

In ons programma besteden we veel aandacht aan de basisvaardigheden: taal, lezen, schrijven en rekenen

Taalonderwijs

Bij het taalonderwijs  richten we ons met name op de woordenschat, de zinsontleding, de luistervaardigheid en de mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Bij spelling maken wij gebruik van de methode Staal. 

Lezen

We onderscheiden het technisch lezen, het begrijpend lezen en leesbeleving. Wat betreft het  technisch lezen komen kinderen in groep 1/2 in aanraking met lezen, waarna in groep 3 het aanvankelijk lezen start middels de methode Lijn3. Om het lezen op peil te houden en de leesbeleving te bevorderen, zijn er dagelijks stilleesmomenten. Hiertoe heeft elke groep een klassenbibliotheek.

Voor het begrijpend lezen maken we gebruik van de methode “Nieuwsbegrip XL”. Deze methode gaat uit van actuele teksten.

Schrijfonderwijs

Vanuit het methodische handschrift leren onze kinderen hun eigen handschrift te ontwikkelen, waarbij leesbaarheid en temposchrijven de nadruk krijgen.

Rekenen

De leerlingen leren omgaan met getallen en diverse rekenkundige bewerkingen. Kinderen leren in alledaagse situaties rekenkundige aspecten te herkennen.