Home>Schoolgids>Ons onderwijs

Andere vakgebieden

Techniek Middels onze techniektorens, techniektafels en techniekkasten krijgen de leerlingen op praktische wijze inzicht in diverse technische vaardigheden zoals: bouwen, chemie, magnetisme, tandwielen, timmeren, stroomkringen, enz. Verkeer Voor de leerlingen is het belangrijk te leren hoe zij zich in het

Lees verder >

Basisvaardigheden

In ons programma besteden we veel aandacht aan de basisvaardigheden: taal, lezen, schrijven en rekenen Taalonderwijs Bij het taalonderwijs  richten we ons met name op de woordenschat, de zinsontleding, de luistervaardigheid en de mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Bij spelling maken

Lees verder >

Het directe instructiemodel

Om recht te doen aan de verschillen tussen kinderen, bieden we de hoofdvakken (lezen taal- rekenen) in 3 niveaus aan: leerlingen die op een gemiddeld niveau presteren leerlingen die meer aankunnen leerlingen die extra instructie nodig hebben. Naast een gedegen

Lees verder >

ICT beleidsplan

Kindcentrum Kleurrijk streeft naar onderwijs op maat. Hierbij maken we gebruik van de didactische en technische mogelijkheden van Informatie en Communicatie Technologie (ICT) en hebben we ons ten doel gesteld om ICT optimaal in te zetten op alle niveaus van

Lees verder >

Ons onderwijs

Vanuit de drie basisbehoeften van een kind; relatie, competentie en autonomie willen de leerkrachten met de leerlingen werken. Bij relatie gaat het erom dat een kind zich welkom en gewaardeerd voelt. De leerkrachten creëren hiervoor een veilige leer- en leefomgeving.

Lees verder >

Spelend en onderzoekend leren

In dit leergebied oriënteren leerlingen zich op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. Leerlingen oriënteren zich op de natuurlijke omgeving en op verschijnselen die zich

Lees verder >