Richtlijnen hulpverlening

Kinderen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig en ouders zijn wettelijk verplicht hun kind onderwijs te laten volgen. Het kindcentrum is verplicht onderwijs te geven volgens de minimale wettelijke urennorm.
De inspectie geeft het volgende aan over onderzoek en behandeling van externen:

  • ¬†bezoek huisarts, tandarts, medisch specialist, enz. onder schooltijd mag, mits de ouders en/of de hulpverlener kunnen aantonen dat zij er alles aan hebben gedaan om de hulpverlening buiten schooltijd te laten vallen;
  • het kindcentrum¬†is verantwoordelijk en moet de hulpverlening onder schooltijd vastleggen in het handelingsplan van het kind;
  • ouders moeten vooraf toestemming vragen aan de directie voor de hulpverlening onder schooltijd. Als de directie geen goedkeuring geeft, is er sprake van ongeoorloofd schoolverzuim.