Leerplichtwet

Uw kind is leerplichtig op de eerste schooldag van de maand, volgend op de maand waarin het 5 jaar is geworden.
Voor belangrijke familieverplichtingen zoals een begrafenis of een huwelijk, mogen we uw kind vrijgeven. Hiervoor kunt u een verlofformulier vragen bij de directie. De reden voor de aanvraag moet binnen de door de wetgever gestelde criteria liggen om toegekend te worden.