Home>Schoolgids>Lestijden, vakanties en verlof

Leerplichtwet

Uw kind is leerplichtig op de eerste schooldag van de maand, volgend op de maand waarin het 5 jaar is geworden. Voor belangrijke familieverplichtingen zoals een begrafenis of een huwelijk, mogen we uw kind vrijgeven. Hiervoor kunt u een verlofformulier

Lees verder >

Richtlijnen hulpverlening

Kinderen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig en ouders zijn wettelijk verplicht hun kind onderwijs te laten volgen. Het kindcentrum is verplicht onderwijs te geven volgens de minimale wettelijke urennorm. De inspectie geeft het volgende aan over onderzoek en behandeling van

Lees verder >

Schooltijden

Op kindcentrum Kleurrijk werken we met een continurooster. Wij hebben samen met de ouders gekozen voor het 5 gelijke dagen model. Op school hebben wij een overblijfcoördinator, die elke dag aanwezig is tussen 12.00 uur en 12.30 uur en vaste

Lees verder >

Studiedagen en vakanties

Schooljaar 2019-2020 Herfstvakantie van 19 oktober t/m 27 oktober 2019 Kerstvakantie van 21 december 2019 t/m 5 januari 2020 Voorjaarsvakantie van 15 februari t/m 23 februari 2020 Goede Vrijdag: 10 april 2020 2e Paasdag: 13 april 2020 Meivakantie van 25 april t/m

Lees verder >

Veiligheid en geborgenheid

Op alle scholen/kindcentra binnen Nederland worden maatregelen getroffen om (uw) kinderen zich in een veilige en geborgen omgeving te laten ontwikkelen. Zo’n pedagogisch (opvoedkundig) klimaat wordt vooral gecreëerd door met elkaar afspraken te maken over gedragingen en regels, die nageleefd

Lees verder >

Verlofregeling

U kunt minimaal 8 weken van te voren bij de directie verlof aanvragen wegens gewichtige omstandigheden. De leerplichtwet geeft een aantal redenen waarvoor leerlingen vrijstelling kunnen krijgen: ziekte van een leerling. het vervullen van plichten, voortkomend uit godsdienst of levensovertuiging,

Lees verder >