Verzekeringen

Voor de leerlingen, medewerkers en ouders/opvoeders, die op he

t kindcentrum meehelpen, is er een aansprakelijkheidsverzekering en een ongevallenverzekering afgesloten. De aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking bij schade aan derden veroorzaakt door duidelijke nalatigheid van het kindcentrum. Onder de ongevallenverzekering vallen de leerlingen van het kindcentrum en het personeel. Onder personeel wordt ook verstaan: stagiaires, vrijwilligers, invalkrachten en anderen die deelnemen aan schoolse of buitenschoolse activiteiten. De verzekering is van kracht tijdens schooluren en evenementen in schoolverband.

Leerlingen zijn verzekerd gedurende de tijd die zij onder toezicht staan van leerkrachten/hulpkrachten en tijdens het rechtstreeks gaan van huis naar het kindcentrum (of naar een andere door de leerkracht aangegeven plaats) en omgekeerd.

De collectieve ongevallenverzekering  komt alleen tot uitbetaling bij blijvende invaliditeit, bij overlijden of bij medische kosten die niet door de eigen ziektekostenverzekeraar worden vergoed. Geneeskundige en tandheelkundige kosten dienen dus altijd in eerste instantie bij de eigen ziektekostenverzekering worden ingediend.

Verlies, diefstal en vernieling

Het kindcentrum heeft géén verzekering voor leerlingen, medewerkers en vrijwilligers tegen verlies, diefstal of vernieling van eigen spullen zoals brillen, kledingstukken en fietsen.

Wettelijke regeling vervoer

Het kindcentrum heeft  géén verzekering voor schade aan privé motorvoertuigen of voor schade die veroorzaakt is door het gebruik van  privé motorvoertuigen, die het gevolg zijn van activiteiten in schoolverband. Het beschikbaar stellen van privé motorvoertuigen gebeurt dus altijd geheel op eigen risico.

Ouders/opvoeders, die kinderen met hun auto vervoeren, zijn hiervoor zelf aansprakelijk. Dat wil zeggen, dat in geval van een ongeluk, altijd eerst de eigen verzekering moet worden aangesproken. Als aanvulling op deze verzekering heeft het kindcentrum een schoolongevallenverzekering. Een afschrift van de bijzondere voorwaarden van de verzekeringen is verkrijgbaar bij het bestuursbureau van stichting Quo Vadis.

Het is belangrijk om te weten wat wettelijk is toegestaan bij het vervoer van kinderen:

  • niemand mag zonder gordels vervoerd worden;
  • kinderen kleiner dan 1.35m moeten altijd in een passend en goedgekeurd kinderzitje of op een stoelverhoger;
  • de driepuntsgordel als heupgordel gebruiken mag niet meer;
  • kinderen jonger dan drie jaar mogen niet op de achterbank vervoerd worden als daar geen gordels zijn;
  • als er op de achterbank al twee kinderzitjes in gebruik zijn, en er voor een derde geen plaats meer is, dan hoeft het derde kind niet in een kinderzitje, mits ouder dan drie jaar (ook al is dit kind kleiner dan 1.35m). Dit kind moet dan wel een gordel om; dit betreft dan incidenteel vervoer over een beperkte afstand;
  • wie groter is dan 1.35m. moet de normale gordel om, ook op de achterbank
  • losse gordelgeleiders mogen niet meer gebruikt worden;
  • bij incidenteel vervoer van andere kinderen over een beperkte afstand mogen op de achterbank volstaan met gebruik van de gordel.