Schoolarts

Bij 5/6 jarige doen de jeugdarts en de assistente een uitgebreid onderzoek. Hierin komt het zien, horen, bewegen, groei, gezondheid en gedrag aan bod.
In groep 7 vindt bij alle kinderen een onderzoek plaats door de jeugdverpleegkundige. Daarin wordt aandacht besteed aan groei, gezondheid en gedrag.
Daarnaast kan er een onderzoek plaatsvinden op verzoek van de ouders of het kindcentrum of naar aanleiding van een eerder onderzoek door het JGZ-team.
Voor ieder onderzoek ontvangen ouders vooraf een uitnodiging.