Home>Schoolgids>Handig om te weten

Avondvierdaagse

In mei is er de avondvierdaagse. Onze school doet hieraan mee. De oudervereniging organiseert het en maakt er gezellige en sportieve avonden van.

Lees verder >

Calamiteiten

Mocht zich een calamiteit voordoen, dan kunt u voor informatie over de situatie en verdere afwikkeling terecht op ons telefoonnummer 0570-651321. In geval van calamiteiten en alarm in de omgeving van het kindcentrum gelden dezelfde regels als voor iedere bewoner

Lees verder >

Eten/drinken

In alle groepen wordt er rond de ochtendpauze de gelegenheid gegeven om wat te eten en te drinken. Dit nemen de kinderen van thuis mee. Hierbij staat “gezond en verstandig” eten voorop. Wij vragen u dan ook het eten en

Lees verder >

Fietsen

De meeste kinderen komen te voet naar kindcentrum Kleurrijk. Leerlingen die verder weg wonen, kunnen met de fiets komen Op het schoolplein is een deel bestemd om fietsen van leerlingen te stallen. Dit is echter niet een heel groot gedeelte,

Lees verder >

Gymkleding

Om de kinderen goed te laten bewegen in verschillende situaties hebben ze in de groepen 1 en 2 dagelijkse beweging- of spellessen. Bij minder goed weer worden de gymlessen in onze eigen speelzaal gegeven. De leerlingen doen dat in hun

Lees verder >

Hoofdluisbeleid

Hoofdluis is een normaal verschijnsel op plaatsen waar veel mensen bij elkaar zijn. De GGD heeft een draaiboek verstrekt waarin staat hoe je bij voorkomende gevallen dient te handelen. Op ons kindcentrum is er een werkgroep, bestaande uit ouders, die

Lees verder >

Kamp en schoolreis

Schoolreisje Ieder jaar hebben de kinderen een feestdag of een schoolreisje. De kinderen van groep 1 hebben een feestdag op het kindcentrum. Vanaf groep 2 gaan de kinderen op schoolreisje. In overleg met ouders/opvoeders van de oudervereniging wordt bekeken waar

Lees verder >

Schoolarts

Bij 5/6 jarige doen de jeugdarts en de assistente een uitgebreid onderzoek. Hierin komt het zien, horen, bewegen, groei, gezondheid en gedrag aan bod. In groep 7 vindt bij alle kinderen een onderzoek plaats door de jeugdverpleegkundige. Daarin wordt aandacht

Lees verder >

Schoolfeest

Het schooljaar willen wij graag feestelijk afsluiten met alle leerlingen, ouders/opvoeders en leerkrachten. Hiertoe organiseren wij ieder jaar het schoolfeest. De datum hiervoor vindt u op de kalender.

Lees verder >

Schoolfotograaf

Elk jaar komt de schoolfotograaf langs om van elke klas een mooie groepsfoto te maken. Ook worden er individuele foto’s gemaakt en foto’s van broertjes en zusjes.

Lees verder >

Sportactiviteiten

Waar en wanneer mogelijk, nemen we als kindcentrum deel aan de in Deventer georganiseerde sportactiviteiten, zoals schoolvoetbal. Deelname hieraan staat of valt echter met de beschikbaarheid van ouders/begeleiders. Kinderen van groep 7/8 doen jaarlijks mee aan de schoolsportdagen georganiseerd voor

Lees verder >

Stichting Leergeld Deventer

Wanneer de kosten die gemaakt moeten worden met betrekking tot schoolreisjes en andere vormende activiteiten van uw kind (zoals lid worden van een sportclub, naar muziekles gaan etc.) voor u moeilijk op te brengen zijn, kunt u een aanvraag indienen

Lees verder >

Verjaardagen

Bij kinderen in de groepen 1 en 2 mag u het eerste halfuur de verjaardagsviering in de klas bijwonen. In de andere groepen wordt er door de klas gezongen en daarna feliciteren alle klasgenootjes de jarige. Bij een verjaardag hoort

Lees verder >

Verzekeringen

Voor de leerlingen, medewerkers en ouders/opvoeders, die op he t kindcentrum meehelpen, is er een aansprakelijkheidsverzekering en een ongevallenverzekering afgesloten. De aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking bij schade aan derden veroorzaakt door duidelijke nalatigheid van het kindcentrum. Onder de ongevallenverzekering vallen de

Lees verder >