Home>Schoolgids>De resultaten>Resultaten LVS en ontwikkeling

Resultaten LVS en ontwikkeling

Ons kindcentrum houdt zorgvuldig de behaalde resultaten bij. Hiervoor worden o.a. toetsen gebruikt. Deze toetsen zijn zelf gemaakt, behorend bij een methode of zijn methode onafhankelijk. Ook gebruiken wij een leerlingvolgsysteem, waarbij de ontwikkeling van het kind nauwkeurig gevolgd wordt. Van elke toets is bekend hoe de leerlingen moeten scoren. Daarover zijn duidelijke afspraken gemaakt. De resultaten bespreken de leerkrachten met de kinderen, met de interne begeleiders en met elkaar. In groep 7 wordt de Entreetoets afgenomen zodat we als school kunnen zien waaraan deze leerlingen gedurende het laatste jaar op de basisschool nog kunnen werken.

Inzicht & overzicht voor leerling en leerkracht

Bij het werken met Snappet (zie meer info op Snappet vernieuwd! en Digitaal onderwijs) krijgen leerlingen direct feedback na elke opgave, weten aan welke leerdoelen ze werken en wat hun voortgang op deze leerdoelen is. Leerkrachten zien de exacte ontwikkeling van elke leerling voor elk vak, elk domein en elk leerdoel. Zij zien de vorderingen van de leerlingen ook direct tijdens de les waardoor zij direct en gemakkelijk in kunnen spelen op de situatie in de klas.

Snappet biedt alle leerlingen de mogelijkheid verder te werken aan doelen die in de lessen aan de orde zijn geweest. Op basis van gegeven antwoorden suggereert het systeem passende leerdoelen voor elke leerling. Vervolgopgaven worden zo geselecteerd dat ze de juiste uitdaging geven. Kinderen scoren sterren voor échte vooruitgang, hetgeen direct heel motiverend en zelfsturend werkt. Een leerling kan aan zijn of haar persoonlijke doelen werken door op “doelen” te klikken.