Home>Schoolgids

Aanname- en uitstroombeleid

Dit beleid is erop gericht om twee zaken te bevorderen: zorgen dat er alleen kinderen op ons kindcentrum worden geplaatst die wij op een verantwoorde manier kunnen begeleiden, zorgen dat bij ons geplaatste kinderen vanaf het begin goed begeleid kunnen

Lees verder >

Algemeen

Wij als team van kindcentrum Kleurrijk hebben de taak om ons onderwijs zo in te richten dat elk kind zo goed mogelijk tot zijn/haar recht komt, ongeacht de verschillende mogelijkheden van onze leerlingen. Wij willen goed voor ieder kind zorgen.

Lees verder >

Andere vakgebieden

Techniek Middels onze techniektorens, techniektafels en techniekkasten krijgen de leerlingen op praktische wijze inzicht in diverse technische vaardigheden zoals: bouwen, chemie, magnetisme, tandwielen, timmeren, stroomkringen, enz. Verkeer Voor de leerlingen is het belangrijk te leren hoe zij zich in het

Lees verder >

Avondvierdaagse

In mei is er de avondvierdaagse. Onze school doet hieraan mee. De oudervereniging organiseert het en maakt er gezellige en sportieve avonden van.

Lees verder >

Basisvaardigheden

In ons programma besteden we veel aandacht aan de basisvaardigheden: taal, lezen, schrijven en rekenen Taalonderwijs Bij het taalonderwijs  richten we ons met name op de woordenschat, de zinsontleding, de luistervaardigheid en de mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Bij spelling maken

Lees verder >

Calamiteiten

Mocht zich een calamiteit voordoen, dan kunt u voor informatie over de situatie en verdere afwikkeling terecht op ons telefoonnummer 0570-651321. In geval van calamiteiten en alarm in de omgeving van het kindcentrum gelden dezelfde regels als voor iedere bewoner

Lees verder >

Contact met thuis

Opvoeden gebeurt thuis , maar ook op het kindcentrum. Een groot gedeelte van de dag brengt uw kind op het kindcentrum door. We vinden het belangrijk dat ouders/opvoeders en kindcentrum elkaar ondersteunen in de opvoeding en elkaar informeren over het

Lees verder >

De zorgstructuur

Wat is passend onderwijs? Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind. Ook kinderen die extra aandacht nodig hebben. Met Passend onderwijs is het nog beter mogelijk om ondersteuning op maat te bieden voor alle kinderen die dit nodig hebben.

Lees verder >

Eten/drinken

In alle groepen wordt er rond de ochtendpauze de gelegenheid gegeven om wat te eten en te drinken. Dit nemen de kinderen van thuis mee. Hierbij staat “gezond en verstandig” eten voorop. Wij vragen u dan ook het eten en

Lees verder >

Fietsen

De meeste kinderen komen te voet naar kindcentrum Kleurrijk. Leerlingen die verder weg wonen, kunnen met de fiets komen Op het schoolplein is een deel bestemd om fietsen van leerlingen te stallen. Dit is echter niet een heel groot gedeelte,

Lees verder >