Spelend en onderzoekend leren

(self organised learning environment) 

 

SOLE maakt het mogelijk om samenhangende activiteiten en inhouden te creëren waarin de leerkracht als bemiddelaar functioneert. Bemiddelaar tussen betekenissen van kinderen en (brede) bedoelingen. Lesinhouden geven niet alleen een gemeenschappelijke inhoud aan activiteiten van leerlingen ze zorgen ook voor samenhang tussen de activiteiten en voor een directe band met leefsituaties van leerlingen en de wereld buiten de school.

21 skills

SOLE is een dynamisch proces waarin de leerlingen en de leraar samen lesinhouden en activiteiten opbouwen, waardoor er een stroom van aan elkaar verbonden betekenisvolle spel- en onderzoeksactiviteiten ontstaan. Relevante inhoud is tegelijkertijd persoonlijk zinvol voor de leerlingen als valide in de ogen van de leerkracht. De vragen die bij de groep leerlingen leven rond de inhoud bepalen de richting en zorgen voor hoge betrokkenheid en dieper leren aan echte problemen en kwesties. 

 

Doel van de interventies

 1. Uitbreiden van kennis over de achtergronden en theoretische kaders van SOLE
 2. Ontwerpen op hoofdlijnen een thema met (een van) de digitale Blink-methoden vanuit SOLE  en de bijbehorende kaders (ontwerpschema) 
 3. Voorbereiden van startactiviteiten (met Blink als bron) om te komen tot echte vragen
 4. Op basis van ervaringen en theorie de koppeling kunnen maken tussen de onderzoeksvragen van leerlingen en (nieuwe) kennis (leerlijn) 
 5. Registreren (meer precies) aanbod en eindproductie (of het eindproduct) n.a.v. startactiviteiten
 6. Bepalen van (en inzicht hebben in) de kennis en vaardigheden die in het thema aan de orde zijn (specifieke doelen Wereldoriëntatie & brede bedoelingen/talenten)
 7. Inzetten en hanteren van bekende coöperatieve structuren.
 8. Op basis van ervaringen en theorie/feedback fasen en stappen in het thema verhelderen/aanscherpen. 

Specifieke kenmerken van waaruit we vertrekken:

 • Eigen vragen van leerlingen staan centraal
 • Vertrek vanuit hetgeen dat leeft in je groep
 • Creëren van functionele contexten is onze visie
 • Is het je WAARD om MEER  te doen dan de methode ( het curriculum) zegt   

 

Kinderen staan als zelfstandig en veerkrachtig individu in de wereld/de maatschappij, waarbij ze hun talenten inzetten en het beste uit zichzelf halen.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren