Snappet

Op Kleurrijk maken wij gebruik van Snappet, een adaptief onderwijsplatform en een tool voor learning snappetanalytics.   
Met Snappet maken de leerlingen opdrachten via een tablet of laptop, in plaats van in een werkboek of schrift. Zo verwerken ze de instructie die je als leerkracht geeft. Bijvoorbeeld op het gebied van taal, rekenen of spelling. Het systeem geeft alle betrokkenen inzicht in de ontwikkeling van een kind: leerkracht, leerling, schoolmanagement, ouders.


Onderwijs op maat

Het mooie van zo’n adaptief digitaal leermiddel is dat het niet alleen maar gaat om domweg sommetjes en opgaven maken. Het is voor de leerkracht mogelijk om alle leerlingen een gedeelte van de lestijd aan hetzelfde leerdoel te laten werken. Afhankelijk van de tijdsorganisatie is er ook veel ruimte om de kinderen het leerdoel op eigen niveau te laten verwerken. De marge hierbij is een jaar terug en maximaal een jaar vooruit.
Met behulp van werkpakketten, die door de leerkracht op individueel niveau zijn samengesteld, werken de leerlingen ook nog aan persoonlijke leerachterstanden.
 
Als je bijvoorbeeld breuken wilt oefenen, dan laat je de kinderen die dat nog lastig vinden opdrachten maken op basisniveau. Kinderen die verder zijn, kun je dan al laten oefenen met het gelijknamig maken van breuken. Of zelfs al breuken koppelen aan procenten of kommagetallen. Ook kun je rapporten inzien van kinderen per vak. En vervolgens inzoomen op domein en de leerdoelen die bij dat domein horen. Zo weet je precies wat ieder kind nodig heeft.

 

Minder nakijkwerk

Nog een groot voordeel van Snappet: tijdens de les heb je via het zogenaamde dashboard als leraar meteen zicht op waar een kind vastloopt. Als je wilt, kun je meteen extra instructie geven. Bovendien scheelt het veel nakijkwerk; het systeem kijkt alles na behalve open opgaven (bij bijvoorbeeld taal of begrijpend lezen). De tijdwinst die dat oplevert, kun je gebruiken om de gemaakte fouten te analyseren. Waarom wordt een bepaalde opgave door een (groot) aantal leerlingen fout gemaakt? En hoe speel ik daarop in? Tegelijkertijd moet je nooit helemaal varen op het systeem. De intuïtie en dagelijkse observaties van de leraar zijn net zo belangrijk. Je hebt een kritisch oog nodig om te duiden of de informatie die Snappet geeft ook klopt. Je moet rekening houden met de omstandigheden van het kind maar ook met bijvoorbeeld datavervuiling, zoals een spelfout of een punt waar een komma moet staan als het rekenen betreft.

Het (door het systeem bepaalde) streefniveau binnen Snappet lijkt iets lager te liggen dan bij de methode- en Citotoetsen. Daardoor doen leerlingen veel succeservaringen op. Op deze wijze zorgt het systeem ervoor dat kinderen op een heel positieve manier aan het leren zijn.

snappet

 

De afgelopen jaren is Snappet ook steeds veranderd. Snappet neemt de feedback van gebruikers serieus en daarom wordt er steeds continu doorontwikkeld. Dit leidt tot nieuwe versies met een gebruiksvriendelijkere interface en nieuwe relevante functionaliteiten.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren