Professioneel bewegingsonderwijs

Sportbedrijf Deventer is via de combinatiefuncties verbonden aan Kleurrijk.

 

De inzet van een vakleerkracht gymnastiek zorgt voor bewegingsonderwijs op niveau. Naast de gymlessen biedt het sportbedrijf beweegactiviteiten in- en na schooltijd aan.   

Kindcentrum Kleurrijk is een veilige en vertrouwde school in de buurt waar ieder kind meedoet, zichzelf mag zijn en worden.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren