Over ons

Samen met Sam&iep (voor- en naschoolse opvang en peuterspeelzaal) groeien wij toe naar een kindcentrum, waar opvang en onderwijs voor kinderen van 2 tot 13 jaar mogelijk wordt gemaakt. Kindcentrum Kleurrijk is op 1 augustus 2019 gestart en is de nieuwe naam na de fusie van de Prins Mauritsschool en de St Bernardusschool. 

 

Wij zien het als onze taak om kinderen een goede basis mee te geven in hun ontwikkeling op zowel cognitief, sociaal, emotioneel en creatief gebied voor hun verdere leven. Samen met ouders begeleiden wij onze kinderen tot jonge mensen die zijn voorbereid op hun verdere deelname in ons maatschappij. In een positief pedagogische omgeving van warmte, hartelijkheid en zorgzaam omgaan met elkaar kunnen de talenten van elk kind tot ontwikkeling komen. 
 

Hoe ziet het onderwijs binnen ons kindcentrum eruit in 2023?  

  1. De kwaliteit van ons kindcentrum is een vanzelfsprekendheid: de basiskwaliteit is op orde. Het gaat hierbij om de vakgebieden lezen, taal en rekenen.
  2. Binnen onze bruisende kindcentrum komt elk kind met zijn eigen unieke talenten tot ontwikkeling.
  3. Alle kinderen worden uitgedaagd, geïnspireerd en geprikkeld door nieuwsgierige leraren.
  4. Er wordt thematisch gewerkt waarbij er een integratie is tussen de wereld oriënterende vakken, de creatieve vakken, cultuur en wetenschap en techniek.
  5. De leeromgeving is uitdagend ingericht waarbinnen elk kind tot een optimale ontplooiing kan komen. 
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren