Onderwijs

De kern van ons onderwijs richt zich allereerst op de ontwikkeling van lezen, taal, woordenschat, spelling en rekenen.  

Daarnaast leren wij kinderen vaardigheden zodat ze goed kunnen functioneren in onze samenleving. Onze samenleving verandert snel en wij zullen onze kinderen daarop voor moeten bereiden. Kritisch denken en probleemoplossend vermogen hebben horen bij die vaardigheden die kinderen nodig hebben. Brede ontwikkeling is belangrijk, niet alleen op het gebied van de kernvakken maar ook persoonlijke ontwikkeling is een deel van ons onderwijs.

 

Voor de instructie van de lesonderdelen wordt gebruikt gemaakt van het lesmodel van directe instructie. Met dit model passen we de onderwijsbehoeften aan op maat. De verwerking van de lessen maken de kinderen digitaal op een eigen tablet of met behulp van werkboeken. In alle groepen wordt veel gebruik gemaakt van hulpmiddelen en onderwijsondersteunend materiaal.

 

In groep 1 en 2 worden dagelijks lessen in de (kleine) kring aangeboden. Tijdens het spelen en werken wordt de lesstof verwerkt.    

De schoolbibliotheek draagt bij aan de ontwikkeling van taal- en leesonderwijs. Dit staat elke dag binnen ons onderwijs centraal. Het doel van veel lezen is het bevorderen van het leesplezier, de woordenschat vergroten en om technisch lezen op een goed landelijk niveau na te streven. Alle kinderen lezen met elkaar om het leesniveau op een hoger niveau te krijgen. Dit kan stil zijn in een klas, waar het lezen van kilometers centraal staat. Ook kan een kind een leesmaatje hebben. Dit noemen we tutorlezen. Er is binnen ons kindcentrum een nauwe samenwerking met de bibliotheek. In samenwerking met de openbare bibliotheek worden diverse leesactiviteiten aangeboden. Kinderen van ons kindcentrum kunnen dagelijks tussen 8.30 uur en 9.00 uur boeken lenen onder begeleiding van vrijwilligers in de schoolbibliotheek.    

De leraren stimuleren het lezen en dat verwachten we ook van u, als ouder. Lezen én voorlezen vergroten namelijk de woordenschat.  

 

Een eigen dag- of weektaak

Een belangrijk onderdeel van ons onderwijs is het werken met een eigen taak tijdens het zelfstandig werken. In deze tijd werkt iedere kind individueel aan dag- of weektaken en bestaat er de mogelijkheid voor de leraar om individueel of in kleine groepjes instructies op maat te verzorgen, passend bij het werken met verschillende leerlijnen op maat. Kinderen leren op deze manier plannen en leraren hebben tijd om extra hulp te bieden.    

Zelfstandig werken biedt kinderen en leerkrachten de mogelijkheid leerstof op efficiënte wijze in te zetten in het onderwijsproces. Kinderen voelen zich geborgen en veilig in deze manier van werken, die nauw aansluit bij wie ze zelf zijn. Het zelfstandig werken vindt plaats op vaste momenten in het weekrooster.  

Kinderen staan als zelfstandig en veerkrachtig individu in de wereld/de maatschappij, waarbij ze hun talenten inzetten en het beste uit zichzelf halen.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren