Medezeggenschapraad

Wat is de medezeggenschapsraad?

 

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of die gaan over het beleid dat op school wordt gevoerd.
Het team, de schooldirecteur en het bestuur zijn voor heel wat belangrijke beslissingen verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Dat moet gebeuren via de MR, zoals dit staat in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

 

Als MR lid kun je meepratenAls MR lid kun je meepraten over onder andere

  • het schoolplan
  • financiën
  • verbetering van het onderwijs
  • de personeelsbezetting (vacatures, groepsformatie)

De samenstelling voor de MR bestaat op Kindcentrum Kleurrijk uit 2 leerkrachten en 2 ouders. De 2 leerkrachten zijn op dit moment juf Wendy (groep 3) en juf Jacqueline (groep 1/2a). De ouders zijn Simone Fomenko en Natascha Hengeveld.

De MR komt ongeveer 6 keer per schooljaar bijeen om plannen te maken, te controleren en de directie te bevragen.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren