Kindcentrum Kleurrijk

Kindcentrum Kleurrijk is een veilige en vertrouwde school in de buurt waar ieder kind meedoet, zichzelf mag zijn en worden.

 

Wij staan voor gedegen onderwijs, spelend en ontdekkend leren, samenwerking en creativiteit.

 

Samen met onze partners bouwen we aan een integraal kindcentrum waar ontwikkeling, vertrouwen en plezier in leren voorop staan.

 

Ons motto is: ontdek het samen!

Speekuur jeugdverpleegkundige

Morgen, woensdag 1 februari, houdt Kelly Verhaard weer haar spreekuur op Kleurrijk van half negen tot half tien. U kunt bij Kelly terecht met alle vragen over de gezondheid en de opvoeding van uw kind. U vindt de jeugdverpleegkundige in het lokaal naast de huiskamer.   

 

buitenkant

31 januariLees verder

Wij staan voor gedegen onderwijs, spelend en ontdekkend leren, samenwerking en creativiteit.

Gratis muziekworkshops na schooltijd

Onze muziekmeester Douwe gaat vanaf februari ook workshops na schooltijd geven.

 

Geef je kind snel op voor 4 lessen op woensdagmiddag. De eerste ronde zullen er allerlei muziekinstrumenten en zang aan bod komen. Kijk op www.sportindeventer.nl/kleurrijk voor alle dagen en tijden en geef je daar op!

 

Er zijn ook nog een aantal plekjes vrij voor het gratis schoolschaatsen voor groep 5-8. En heeft u al gezien dat de kinderen nu ook kunnen sporten na schooltijd?

 

Alle informatie over het buitenschoolse aanbod op Kleurrijk is op bovengenoemde website te vinden.

30 januariLees verder
Agenda
Carnaval
17 februariLees verder
Studiedag - alle leerlingen vrij
24 februariLees verder
Voorjaarsvakantie
27 februariLees verder
Studiedag - alle leerlingen vrij
15 maartLees verder

Wij leren kinderen hun talenten in te zetten en het beste uit zichzelf te halen.

Bijeenkomst schoolplan 2023-2027

Volgend schooljaar start een nieuwe schoolplanperiode. Hoe zou Kindcentrum Kleurrijk zich de komende vier jaar verder moeten en kunnen ontwikkelen? Wat vinden wij belangrijk in ons onderwijs? 

 

Hierover praten medezeggenschapsraad en directie graag met ouders op woensdag 01 februari van 09.00 tot 10.00 uur. Laat u even aan juf Esther weten of u komt? De koffie staat klaar!  

 

koffie

24 januariLees verder

Ontdek het samen!

Buitenschoolse activiteiten in ons gebouw

Kindcentrum Kleurrijk wil graag dat ieder kind zijn of haar talent kan ontdekken. Vanaf dit jaar bieden we, samen met onze partners Raster, Sportbedrijf en Kunstcircuit een groot aantal uitdagende activiteiten aan na schooltijd. U krijgt hiervoor nu nog losse uitnodgingen, de komende weken zal al het buitenschoolse aanbod op één plek in een agenda worden gezet zodat u overzicht heeft over het hele jaar. 

 

De komende weken kan uw kind gratis deelnemen aan:  

 

Dinsdag (17 januari t/m 28 maart)

Sport en spel

Locatie: Polakkers zaal 1

Tijd: 15:00 tot 16:00 (groep 1 t/m 4)

Tijd: 16:00 tot 17:00 (groep 5 t/m 6)

 

Woensdag 

Crea middag (groep 5 & 6)

Vind je het leuk om creatief bezig te zijn zoals tekenen, knutselen, verven en meer. Of ben je heel creatief. Dan is dit wat voor jou.

De activiteit is in het techniek lokaal van Kleurrijk.

 

De spelshow middag (Groep 7 & 8)

Hou je graag van leuke uitdagende spelletjes, Wil jij je kennis op de proef stellen. Vind je tv programma’s zoals ‘Wie is de mol’, ‘Ik hou van Holland’ en Expeditie Robinson. Dan is dit wat voor jou. De activiteit zal plaatsvinden bij SAM&Iep.

 

Donderdag (12 januari t/m 6 jul )

Zaalvoetbal (groep 5 t/m 8)

Locatie: Polakkers zaal 2

Tijd: 14:30 tot 16:30 

 

Aanmelden voor deze activiteiten kan door een mailtje te sturen naar m.mulder@rastergroep.nl met daarin de naam, achternaam, leeftijd van uw kind en voor welke activiteit u aanmeldt.  

 

Vrijdag   

Sporten en bewegen na schooltijd

Heb jij zin om na schooltijd lekker te sporten en bewegen? Doe dan elke vrijdagmiddag mee met leuke sporten zoals volleybal, atletiek en nog veel meer. De sportactiviteiten worden gegeven door Jens en Nick van Sportbedrijf Deventer. 

 

Kijk voor dit programma en inschrijven op www.sportindeventer.nl/kleurrijk en schrijf snel in!

 

 

 

 

23 januariLees verder
Facebook
Nationale Voorleesdagen

Ook dit jaar doen wij mee met De Nationale Voorleesdagen van 25 januari t/m 4 februari. Zo bevorderen we het voorlezen aan kinderen die dat zelf nog niet kunnen en worden kleintjes, grote lezers.

Voorlezen is een heerlijk moment voor kinderen én de voorlezers. 

 

De Nationale Voorleesdagen sluiten perfect aan op het initiatief om dagelijks vijftien minuten (voor) te lezen in de klas. De kinderen ervaren het plezier van boeken. Bovendien ontwikkelen ze naast een beter taalgevoel ook hun empathisch vermogen. Daarom: voorlezen maakt je leuker! 

 

Dit jaar gaan de kinderen van groep 4 voorlezen aan peuters (van Sam&iep), kleuters en groep3!

Zij hebben een boek gekozen en dit dan voorbereid om voor te lezen.

 

Elf (op school acht) dagen leesplezier tijdens de Voorleesdagen

Ieder kind wordt blij van voorlezen. Het belang van dagelijks voorlezen aan kinderen is inmiddels bij ons allemaal bekend. Naast het bevorderen van leesplezier, helpt het bij de ontwikkeling van taalgevoel en uitbreiding van de woordenschat. Door veel voor te lezen wek je interesse in geschreven taal en bereid je je kind voor op het toekomstige leren lezen. Dat vertaalt zich uiteindelijk in betere leerprestaties op school.NVD

23 januariLees verder

Wij geven kleur aan ons onderwijs door de eigenheid van kinderen te zien en te stimuleren.

Herinnering vrijwillige ouderbijdrage

U heeft in november een brief ontvangen over de ouderbijdrage. Elk schooljaar organiseert de oudervereniging diverse activiteiten voor de leerlingen. Zonder de ouderbijdrages kunnen deze activiteiten niet plaatsvinden.

 

Mocht u nog geen bijdrage hebben overgemaakt, dan vragen wij u dat alsnog te doen!

 

Heeft u vragen over de ouderbijdrage dan kunt u een email sturen naar ovkckleurrijk@gmail.com.

 

munt

16 januariLees verder
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren