Home>Over ons>Over de school

Over de school

De St Bernardusschool is een basisschool met een open, katholieke grondslag. De ontmoeting van verschillende ideeën staat centraal. Elke dag gaan wij op zoek naar wat het beste is voor ieder kind en we houden daarbij rekening met de eigenheid van het individu. Dit stemmen wij af met ouders en collega’s. Door goed naar elkaar te luisteren, komt iedereen tot de juiste groei. Met structuur, rust en herkenning geven wij een “wij”-gevoel aan de kinderen. Onze belangrijkste taak is erop toezien dat de kinderen een goed basis krijgen voor hun toekomst in deze maatschappij.

Aan het begin van het jaar bespreken we in oudergesprekken wat de ouder zijn of haar kind dat jaar toewenst. Aan het eind van het jaar wordt dit geëvalueerd. Hebben we gedaan wat we afgesproken hebben? Tussentijds krijgen ouders twee keer een verslag en bespreken we de opbrengsten. Op deze manier krijgen ouders beleving bij de school.

Voor ons onderwijs maken we gebruik van methoden en leermaterialen die het mogelijk maken die tegemoetkomen in de verschillen in prestatie- en ontwikkelingsniveau van kinderen. Daarom bieden we de hoofdvakken (lezen taal- rekenen) op 3 niveaus aan:

– leerlingen die op een gemiddeld niveau presteren;
– leerlingen die meer aankunnen;
– leerlingen die extra instructie nodig hebben.

Dit is een onderdeel van het directe instructiemodel. Na de basisstof werken de leerlingen aan herhalingsstof of verrijkingsstof. Om voorspelbaar te zijn werken wij met een week- en dagplanning. Aan de hand van de taakbrief leren de kinderen hun werk te plannen en zijn zij zelf verantwoordelijk voor hun leerproces. De klassen zijn in groepjes ingedeeld, waardoor kinderen met elkaar kunnen samenwerken.

Per periode van zes à zeven weken wordt door de leerkracht een groepsplan gemaakt, waarin staat op welke momenten in de week vakken (technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen) extra aandacht krijgen. Als na toetsing blijkt dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft, krijgt de leerling extra ondersteuning in een subgroep.

Wij zijn een Quo Vadis-school

Onze school is een Quo Vadis school. Dat kun je zien aan het label bij ons logo, een kwaliteitskeurmerk. Want elke Quo Vadis school gaat voor onderwijs
van topkwaliteit, oprechte aandacht voor kind & ouder en respectvol gedrag voor jezelf en anderen.

Wij delen de verantwoordelijkheid. Kunnen op elkaar leunen en denken breder.