Home>Ouders>Medezeggenschapraad

Medezeggenschapraad

Ben jij een betrokken ouder die zich kritisch durft op te stellen, die mee wil denken over goed onderwijs en wil meebouwen aan het nieuwe Kindcentrum?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

De medezeggenschapsraad (MR) van Kindcentrum Kleurrijk heeft per direct versterking nodig. We zijn op zoek naar enthousiaste ouders die graag lid willen worden van de MR.

Wat is de medezeggenschapsraad?

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of die gaan over het beleid dat op school wordt gevoerd.
Het team, de schooldirecteur en het bestuur zijn voor heel wat belangrijke beslissingen verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Dat moet gebeuren via de MR, zoals dit staat in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

Als MR lid kun je meepraten over onder andere:

  •  het schoolplan
  •  financiën
  • verbetering van het onderwijs
  • de personeelsbezetting (vacatures, groepsformatie)

De ideale samenstelling voor de MR bestaat op Kindcentrum Kleurrijk uit 3 leerkrachten en 3 ouders. De 3 leerkrachten zijn op dit moment juf Desiree (groep 4), juf Wendy (groep 3/4) en juf Jacqueline (groep 1/2a). De MR komt ongeveer 6 keer per schooljaar bijeen om plannen te maken, te controleren en de directie te bevragen.

Hoe word je MR lid?

Spreekt het bovenstaande je aan, dan kun je je kandidaat stellen. Dit kunt u voor 12 september 2019 doorgeven aan Jacqueline Wubs. Dit kan via de email: j.wubs@stichtingquovadis.nl

Wanneer er zich kandidaten aangemeld hebben, word je als ouder(s) hiervan op de hoogte gesteld. Vervolgens zullen de huidige MR-leden wanneer het nodig is, een verkiezing organiseren. Heb je nog vragen of opmerkingen dan kun je deze mailen of spreek één van de MR-leden persoonlijk aan.

Met vriendelijke groet,
De MR-leden