Kindcentrum Kleurrijk

BSO

Het aanbieden van voor- en naschoolse opvang is verplicht voor alle basisscholen. Het bestuur van Quo Vadis is er in geslaagd om, in samenwerking met het Openbaar Onderwijs, een dekkend netwerk van voorzieningen aan te bieden. Dit betekent dat u als ouder zelf kiest of u gebruik wilt maken van de buitenschoolse opvang en voor welke organisatie u kiest. Het bestuur heeft een convenant getekend met een aantal organisaties. Deze organisaties verplichten zich om te voldoen aan de wettelijke eisen. Indien u een keus maakt kunt u, naar het zich laat aanzien, erop vertrouwen dat uw kind in goede handen is. Natuurlijk zijn er alternatieven. Er zijn meer organisaties actief die zich richten op het verzorgen van buitenschoolse opvang. Ouders kunnen daar uiteraard ook gebruik van maken.

Taak van de school

  • U op weg te helpen bij een keuze voor de BSO
  • Indien er problemen ontstaan deze te melden aan het bestuur, omdat jaarlijks de regeling geëvalueerd wordt.

De taak van de ouder

  • U gaat zelf in overleg met de BSO;
  • U bepaalt in overleg met de BSO of er een goede opvang plek is
  • U tekent zelf een contract
  • U bent zelf verantwoordelijk voor betalingen

De BSO is bedoeld voor kinderen uit alle groepen van de basisschool. De vorm waarin de opvang wordt gegoten is actief, inspirerend en betrokken.

Buitenschoolse opvang bij Sam&ko

Na school is het tijd voor ontspanning! Bij de buitenschoolse opvang vangen we kinderen van 4 tot 13 jaar op. Uit school drinken en eten we eerst samen, daarna kunnen de kinderen kiezen uit één van onze activiteiten. Knutselen, lezen, koken, timmeren, lekker buiten spelen of gewoon even luieren. Het kan allemaal. Op onze locaties organiseren we allerlei leuke activiteiten, waar uw kind aan mee kan doen.

Voor de opvang van kinderen is er een intensieve samenwerking tussen Sint Bernardus, Sam&iep en Sam&michiel. Sam&iep is een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang, gevestigd in de wijk Zwaluwenburg. Sam&michiel is een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang locatie gevestigd op de Vijfhoek.

Meer informatie vindt u op onze websites:
Locatie Sam&iep (wijk Zwaluwenberg)
Locatie Sam&michiel (locatie de Vijfhoek) 

BSO van DE COMPANY

De kinderen van de BSO van DE COMPANY worden o.a. met de trekker met huifkar opgehaald van scholen in Colmschate en De Vijfhoek. De vorm waarin de buitenschoolse opvang wordt gegoten is actief, inspirerend en betrokken. Er heerst in de BSO van DE COMPANY een huiselijke sfeer. Dat is belangrijk, want de kinderen moeten zich er wel thuis voelen. Daarnaast kan er ook lekker gewerkt worden, onder andere door de aanwezigheid van speel-, teken- en constructiemateriaal.
Adres: Doornenburg 201, Deventer | Tel. 0570 517451 | Mail: info@de-company.nl