Luizenpluizen
10 januari 2022

In verband met de nog steeds geldende coronamaatregelen kunnen de luizenpluisouders ook na deze vakantie helaas niet op school komen. Wij verzoeken u uw kind thuis te controleren op hoofdluis en eventuele besmettingen aan de leerkracht door te geven. Bij voorbaat dank! 

 

luis

Kindcentrum Kleurrijk is een veilige en vertrouwde school in de buurt waar ieder kind meedoet, zichzelf mag zijn en worden.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren